Обратно към тренировки

CrossFit Circle

Функционална кръгова тренировка, съчетаваща упражнения със собствено тегло и с помощта на медицински и фитбол топки, трамплини, пудовки, лостове, ластици, гири и др.спортни артикули. Тренировката е изпълнение на упражнения, съставени от типични за човешкото тяло движения, които ежедневно извършваме. Чрез Кросфит се постига цялостна добра форма на тялото и се развиват умения за сърдечно-съдова, дихателна и силова издръжливост. Усъвършенства се способността на мускулните клетки и двигателните единици да прилагат натиск. Развиват се силата, гъвкавостта, експлозивността, координацията, ловкостта, баланса и контрола над торса. Развива се умението да се комбинират няколко независими движения в едно отделно и да се контролира позиционирането на центъра на тежестта на тялото спрямо опорната му точка.
Тренировката е подходяща за напреднали, (мъже и жени) и е с продължителност 55мин.

В момента нямаме инструктор по CrossFit Circle

В момента не се провеждат занимания по CrossFit Circle