052 624 114
бул. Княз Борис I, No 115 - Дворец на Културата и Спорта, вход 2

TIM Fitness

Телесен анализатор Танита

Японските професионални телесните анализатори "TАНИТА" са точни, надежни и осигуряват силно повтарящи се резултати. Те се използват по цял свят от специалисти в здравеопазването, медицината, спорта и научните изследвания, в следните области:

*медицински скрининг и оценка на здравето;

*наблюдение на напредъка в загубата на тегло по време на лечение на болести, свързани с начина на живот (диабет, хиперглекимия, хипертония, чернодробни болести и др.);

*наблюдение на повишаването на мускулната маса, намаляването на телесните мазнини и нивата на хидратация като част от фитнес тренировъчни програми;

*оценка на ефективността на програмите за хранене и физическа активност, където индекса на телесната маса не може да идентифицира промени в състава на тялото;

Телесния анализатор "ТАНИТА"  е предназначен за:
✔️измерване на теглото и импенданса;
✔️оценка на индекса на телесната маса (BMI);
✔️измерване на общия % и теглото на телесните мазнини и вода в тялото;
✔️измерване на общата мускулна маса;
✔️измерване на физически рейтинг, костна маса, висцеларна мастна тъкан със здравословен обхват;
✔️измерване на основната метаболитна скорост (BMR) и маса без мазнини (FFM);

Устройството е предназначено за използване при здрави деца и възрастни от 5 до 99год, с тегло до 270кг. 

Не се разрешава използването му от пациенти с пейсмейкъри или други механични импланти, от бременни жени, от хора с алергия към метал.

Изтегли документи:
Правила при посещение Декларация Лични данни Декларация Лица под 18год.